Täämbäne pilt om peri aastagast 1931. Pildi pääl om Lepistü kooli rahvas maja iin ja aknidõ pääl. 12. mahlakuul 1931 sai 50 aastakka aost, ku alost’ Tsooru-Lepistü algkuul. Õigõ pia muudõti kuul katsaklassilidsõs ministeeriümikoolis ja tä oll’ edimäne umasugunõ Võromaal.

Jaigi Juhan om kirotanu, et taa kuul oll’ hinnan mitmõ valla opilaisi siän. Kavvõmba opja käve Jaigi jutu perrä Lepistüle Krabilt, Sarust ja Hopast.

Kooli sünnüpäivä peeti pidolidsõlt ilosas tettüin ruumõn, kon sõnavõttõ vaihõlõ laulsõ latsikuur. Kooli juhataja Pilli Heinrich lugi ette koolikroonikat ja säält kuuldu ütte-tõist põnõvat kooli edimädse 50 aastaga kotsilõ. Aktusõ kõgõ esierälidsemb osa oll’ tuu, ku lava pääle ilmu põnnõv halli pääga vanamiis, kiä oll’ Lepistü kooli edimäne juhataja Kurvitsa Otto. Timägi kõnõl’ põnõvit mälehtüisi ja ku lõpõt’, oll’ väkev kässiplaksutaminõ.

Pildi pääl ollõv koolimaja sai valmis 1912. aastagal ja haridust anti sääl 2008. aastagani. Kokko oll’ Lepistün kuul 127 aastakka.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit