Eesti Rahvatandsu ja Rahvamuusiga Selts and’ 1. joulukuul vällä avvohindu. Mi kanti tull’ vähämbit tunnustuisi kah, a kõgõ suurõmba, lokulavva aasta koolitaja katõgoorian sai Lõuna-Eesti perimüsmuusiga üts iistvidäjit, pühendünü oppaja ja rahvamuusik Lepassoni Kadri.

Kadri oppas kannõld ja timä opilasõ omma saanu võikimängmiisil häid kotussit. Tä om ka Võro ja Vahtsõliina tandsuklubi iistvidäjä. Päält tuu sai Lepassoni Kadril timahava valmis rahvakandlõ oppamisõ e-opiraamat.

UL


Lepassoni Kadri. Martensi Tomi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit