Minevä nätäl ja seo nädäli alostus liiku Vanna Võromaad pite laulupidotuli. Timahavadsõ juubõlilaulupido tuli panti palama 1. piimäkuul Tarton. Kuu ao joosul tege tuli tsiiru läbi Eesti, egän paigan andas tulõlõ häid suuvõ üten. Juubõlilaulu- ja tandsupito «Minu arm» peetäs Tal’nan 4.–7. hainakuuni.

Võromaalt sai tuli üten võrokeelist laulu ja tuli viidi läbi mi tähtsämbist paigust. Et Võromaa kultuurin om tähtsä kotus savvusannal, käve tuli läbi ka Võromaa savvusanna mant ja pand’ sanna küttümä.

Pildi pääl and tulõlõ ummi häid suuvõ laulu ja salmõga üten Haani keelepesä rahvas.

UL


Vodi Egle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit