7. hainakuul, ku Tal’nan peetäs suurt juubõlilaulupito «Minu arm», saa 14 Eesti maakunnan kaia suurõ ekraani päält pido pääkontsõrdi õkvaülekannõt. Inne tuud näüdätäs mõnõl puul ka ülesvõtõt tandsupido pääkontsõrdist. Põlvan saa pito kaia liinaplatsi pääl, a Võro maakunnan tetäs ütine kaeminõ Vahtsõliina kihlkunnan Loosi mõisa pargin.

Loosi mõisa pargi kaemisõ päämine paigapääline kõrraldaja Kuusiku Varje kõnõlõs, et sai säändsest võimalusõst teedä puuljuhusligult: üts tutva kõnõl’, et otsitas paiku, kon ütiskaemist kõrralda, ja soovit’ Loosi rahval maakundlikus kõrraldajas kandidiiri. «Võtsõmi mõttõ, et proovimi. Teimi pikä ja põh’aliku avaldusõ, mis meil Loosin seeni om sündünü ja mis meil viil plaanin om. Ja võitsõmi seo är!» rõõmustas Varje.

Avaldustõ sai kirja, et Loosi külä om küländ aktiivnõ. Kuigi tan eläs õnnõ 72 inemist, om tan mitu MTÜ-d, kiä paiklikku ello edendäse. Loosi Kandi selts tege näütetsõõri, kõrraldas jaanipäivi ja muid säändsit pitõ. MTÜ Käsitöö Kodu pidä üllen käsitüütarrõ, om kõrraldanu rahvarõivamustriga bussipiätüse ehitämise ja kõrrastanu mõisaparki, kohe om plaan tetä ka seiklusrada. OÜ Siidrimõisa remont mõisahuunit, suidsutas lihha ja pruuv käümä saia siidri tuutmist. «Neo kolm ütisüst kuun omma tennü seoniaoni kats Loosi mõisa laata, no kõrraldami ütitselt pidokaemist,» seletäs Kuusiku Varje.

Üles säetäs suur ekraan ja 100 tuuli, osalidsõ võiva üten tandsi ja laulda

Paiga pääl näge üritüs vällä nii, et üle-eestilidse kõrraldaja toova kaemispaika 3 x 5 miitre suurudsõ ilmakimmä LED-ekraani ja helütehniga. Paigapäälitside kõrraldajidõ murrõs om, et olnu kõrralik eelektri ja intenetiühendüs. Loosin kaias alostusõn tandsupido ülesvõtõt, kell 14 nakkas õkvaülekannõ laulupido pääkontsõrdist.

Pido ütine kaeminõ om kõigilõ massulda. Kuusiku Varje ütles, et oodõdu omma kõik huvilidsõ, a innekõkkõ nuu, kiä määndselgi põhjussõl es päse Tal’nalõ tandsma vai laulma. Et pargin om tandsuplats, sis saa pidoliidsiga üten tandsi ja laulupido laulõ üten laulda.

Ku inemiisil lätt kõtt pikä kaemisõ pääle tühäs, sis om paiga päält võimalik ka süvvä osta. Plaanin om väiku söögilaat, kon müvväs päämidselt Uma Meki kaubamärgiga söögikraami. Kaia saa ka väikut käsitüünäütüst ja Vahtsõliina naasõ tegevä käsitüü opitarrõ.

«Seo om esieräline ettevõtminõ, säänest ei olõ varrampa Eestin, viil vähämb Loosin kõrraldõt. Inemise, kiä siiä tulõva, kujondasõ esi tuu, miä täpsembäle sündümä nakkas ja kuis taa asi õigõlõ vällä tulõ,» uut Kuusiku Varje ütenlüüjide tukõ.

Timahava saa 150 aastakka edimädsest Eesti laulupidost ja 85aastast tandsupito peetäs 20. kõrd. Pido ütist kaemist maakundõn kõrraldas Rahvakultuuri Keskus, üten avitasõ Kultuuriministeeriüm, Eesti Laulu- ja Tandsupido tsihtasotus, Eesti Rahvusringhääling ja paigapäälidse kõrraldaja.

Rahmani Jan


Kuusiku Varje üten latsiga kuts huviliidsi Loosi mõisalõ tandsu- ja laulupido ütitsele kaemisõlõ. Pilt Kuusiku Varje eräkogos

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit