Uma Pido kõrraldaja omma vällä kuulutanu vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistlusõ Uma Laul IV. Laulõ saatmisõ tähtaig nakkas pia kätte jõudma, tuu om mõnõ nädäli peräst.

Võistlusõlõ oodõtas umakeelitsit ja umaloominguliidsi laulõ. Millest laul(u) tetä, või laulukirotaja esi valli. Laulu võiva olla nii rahvaligu ku peris muudsa. Ka vanna (nt regilaul) ja vahtsõt (seoilma-ao teema) või kokko klapita.

Laulõ saatmisõ tähtaig om 23. süküskuud 2019! Laul tulõ saata kõrraldajilõ märgosõnaga «Uma Laul». Üte autori käest uutva kõrraldaja võistlusõlõ kõgõ inämb viit laulu.

Võistluskontsõrt tulõ 7. märdikuul 2019 kell 18 Moosten. Võistlõsõ laulu, mitte näide ettekandminõ. Parõmbidõ laulõ luuja saava rahalidsõ preemiä.

Ettevõtmist tugõva Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Võro ja Põlva ekspertgrupp), Rahvakultuuri Keskusõ Vana-Võromaa perimüskultuuri programm, Põlva vald, Võro instituut.

UL

Lähemb teedüs: www.umapido.ee, Merike Tigas tel 5691 6280, e-post merike.tigas@wi.ee.


Pildimälehtüs 2013. aasta Uma Laulu võistlusõ kontsõrdist, kon laulukirotaja Kelbä Heiki kand üten akordionisaatja Aropi Erjaga umma laulu ette. Pilt Uma Lehe arhiivist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit