Kaika suvõülikoolin Kornetin tei latsõ valmis üte multifilmi. Multifilm näütäs tuud, kuis innemuistsõl aol Vanapakan ja Vanajummal maa peräst tapli ja viimäte hambidõga maad kaki. Lugu lõpõs tuuga, et maa päses tegeläisil hambist ja niimuudu teküski Korneti ja Haani kanti hulga mäki.

Multifilm tetti katõn keelen: võro keelen ja Läti Maliena murdõn.

Multifilmi saa kaia tast: https://drive.google.com/file/d/0B_bUAa03SZHkamtfMGpmdVEzZzQ/view

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit