Timahavva om Adsoni Arturi nimelidse luulõpäävä asõmõl tõsõ Sännän sündünü Võromaa kirämehe Jaigi Juhani (1899–1948) avvus võrokiilne juttõ kõnõlõmisõ päiv. Edimäne Jaigi jutupäiv peetäs 27. mahlakuul kell 12.30 Sännä mõisan.

Egä osalinõ esitäs üte ütskõik määndse autori võrokiilse jutu, ette või kanda ka hindä luudut.

«Kõnõldas eri juttõ: om esä kirotõtuid ja Võromaa muinasjuttõ ja muidugi ka tunnõtuid võro kirändüse lugusiid,» ütel’ jutupäävä kõrraldaja Allasõ Tiia. Pääväle om hinnäst üles andnu 30 jutustajat.

Kõgõ parõmba jutukõnõlõja valiva vällä kullõja. Kõnõlõmisniti and ette perimüsmuusik Lepassoni Kadri.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit