Joulukuun tull’ eestikeelidse Tähekese kõrval vällä ka võrokeeline nummõr, midä jaetas kingitüses Vana-Võromaa 1. klassi ja kõigilõ võro kiilt opvilõ latsilõ.

Tego om joba 15. võrokeelidse Tähekese numbriga, miä Rahvakultuuri Keskusõ tugõmisõl ilmus egä aastak õkva võro keelen.

Seokõrd om Täheke pühendet joulõlõ. Eränumbrin om üts peris vahtsõnõ joululaul «Tsihka-tsahka, jõulu omma käen», viil om peotäüs joululuulõtuisi Panga Milvilt ja Sinijärve Karl Martinilt. Kivirähä Andrussõ vahtsõnõ joulujutt «Kuus käü koolin» sai võro kiilde ümbre pantus. A Rahmani Jan kirot’ peris vahtsõ jutu «Savvusüüjä». Joulõ aol kõnõldas iks egäsugutsiid juttõ ja nii omma Tähekeiste saanu kats vanna jutust: üts kuusõ sündümisest ja tõõnõ Suurõ Vankri tähtkujo tegünemisest. Võromaalt peri kirämehe Jaigi Juhani 120. sünnüaastapäivä tähistämi timä jutu «Kuri kuumiis» avaldamisõga.

Taa kõgõ kõrval ilmus võrokeelitsen Tähekesen latsi umaloomingut, nall’u ja nuputamisülesandit, opatas meisterdämä paprõst kuusõkõist, tegemä umbõ hääd vehverkoogitainast ja rahvaluulõuurja Kõivupuu Marju kirotas väiku jutu vana ao joulõst. Edekaasõ autor om Kurema Kadi, numbri om toimõndanu Fastrõ Mariko.

Tähekese toimõndus

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit