Puulpäiv, 8. süküskuu. Vahtsõn-Roosan Mõtsavele talo man om parkmisplats täüs Läti numbriga massinit. Üles omma säetü lätikeelitside kirjuga telgi, kõlarist tulõ lätikeelist muusikat ja juttu. Käü Läti maastigurattavõistlusõ aasta perämäne etapp.

Joba neläs aastak saa lätläisi suurõ jalgrattamaratoni Hopa etapp alostusõ ja lõpu Vahtsõn-Roosan Mõtsavele talo man. Taloperemiis Mõttusõ Meelis seletäs, et tan om stardis ja finišis kõik olõman, saa parki, om elektri. Et Meelisel om kõrraldajidõga hää läbisaaminõ, ommaki lätläse maratonistaabi kotussõs valinu Vahtsõ-Roosa.

Timahavadsõ maastigurattavõistlusõ tege esierälidses tuu, et lisas hariligõlõ tsipa lühembile sõitõlõ võistõldas ka 100 kilomeetri sõidun. Tuuga tähistedäs Läti Vabariigi 100. aastapäivä.

Kell saa ütessä ja kõgõ pikembäle võistlusõlõ andas start. Mõtsavele talu man mäe pääl sõit satu rattit. Iin sais rattarada, miä lätt Eesti-Läti piiri lähküst, mitmõn paigan käändäs Eestimaalõ sisse. Ja lõpus jõudas jälki Vahtsõhe-Roosa.

Suurt rattasõiduvõistlust omma uudistama tulnu mitmõ huvilidsõ, tõisi siän rattasõiduentusiast Hall Hunt Mõnistõst, paadist tett peräkäro rattal takan. Kokko võistlõs ligi 1400 maastigurattasõitjat. «Seo om vast kõgõ suurõmb rattavõistlus Võrumaal,» kitt Mõttusõ Meelis.

Rahmani Jan


Kõgõ pikembä, 100kilomeetridse sõidu start Vahtsõn-Roosan Mõtsavele talo man. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit