Kooni 4. märdikuuni saa Huuandja keskkunnan tukõ ansambli Lepaseree CD-plaadi «Õnnõkõn siin tsõõrin olla’» välläandmist. Ansamblin tegevä üten Hainsoo Meelika (laul, viiol), Danieli Paul (kitra) ja Tärni Marti (basskitra, lüükpilli) ja näide helükiil jääs perimüs- ja jatsmuusiga vaihõpääle.

Plaadi pääle jõudva Vana- Võromaa laulumängõ vahtsõ sääde, mille perrä saa mängi ja midä passis ja om hää ka niisama kullõlda.
Kuun Võro instituudiga antas pääle plaadi vällä sama päälkiräga raamat «Õnnõkõn siin tsõõrin olla’», kon om 60 Vana-Võromaa kihlkundõst ja Sangastõst üles kirotõdut laulumängu. Raamadu om kokko säädnü perimüsmuusik Hainsoo Meelika.

Kuimuudu täpsele vahtsõt tsõõri tukõ saa, kae ligembält www.hooandja.ee/projekt/lepaseree-laulumanguplaat.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit