Kuuli raadiost, et kokko elämine keeletäs är. Riigikogo taht tuu säädüse, minka inemise kokko ellä võiva, är keeldä. Kae ku pall’o säädüsest üle astjit sõs meil om!

Pall’okõnõ sõs parhilla noid ammõtlikult paari pantuid om. Inämbüs eläse niisama kokko. A ku tuu om säädüse vasta, mis sõs noist saa? Pandas kinnimajja vai?

Üts tark miis ütel’ viil, et piiblih olõ-i kah ütte ja tõist kiräh, mis lupassi kokko ellä. A ma olõ piiblit lugõnu ja sääl ei olõ kiräh ei internetti ega karmanitelefonni. Ja ütski riigikogolanõ olõ-i ütelnü, et nuu piäs är kiildmä.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit