Võrokõisil olõs vast hüä teedä ütte ku tõist Läti vahtsõst valitsusõst. Om säändene lugu, et aastit latgali seltsi johtnu inemine sai nüüd kogo Läti valitsustõ.

Teedüperäst omma võrokõsõ ja latgali mitmõn mõttõn üttemuudu rahva. Mõlõmba omma uma maa kõgõ suurõmbat peris umma kiilt kõnõlõja, külh om latgale 3–4 kõrda inämb ku võrokõisi. Latgali kiil om lähküt suku läti keelega, nii ku võro kiil esti keelega.

Nüüd sõs om Ilga Šuplinska Läti koolitusõ- ja kulduuriminnistri. Seo om umbõs kedägi säänest, ku ütleme, Laanõ Triinu, Eichenbaumi Külli vai Laaneotsa Annela saanus Eestile seos minnistris. Tahas luuta, et nüüd lätt latgali keele kõnõlõminõ ja kirotaminõ pall’o ausambas.

A vet seon Läti valitsusõn om viil üts hüä asi vai vähämbält võinu hüä olla. Seo om pääministri Karinš ja timä edevanõmba. Esäliini pite oll’ tä üts näist viimätsit salatsiliivi keele kõnõlõjit, ku mitte kõgõ perämäne mõistja. Tä oll’ kah soomõ uurja Sjögreni keelejoht, timä käest om hulga kiilt üles kirotõt. Võrokõisil piässi nüüd olõma külh hüä kaia, kui sääl naabridõ man as’a käümä nakasõ.

Elleri Kalle

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit