Põimukuu alostusõn juhtu tsillokõsõ Afriga saarõriigi Mauritiusõ lähkül õnnõtus üte laivaga, kost juusk’ Vaiksõhe ilmamerre tuhat tonni naftat. Tegemist om näide aoluu kõgõ tõsitsõmba luuduskatastroofiga. Mauritiusõl om mõistõtu häste kaitsa umma luudust, sääl om hulga esieräliidsi mangroovimõtsu, korallriffõ ja ilosit liivatsit randu. Turisti ja kõik tuu, midä ilmamerest saa, andva inemiisile tüüd. Nüüd om kõik taa suurõn ohon, miä ummakõrda om pandnu inemise luudust kaitsma ja õlli kokko korjama. Riigi jõvvust jääs ütsindä veitüs.

Inemise meisterdäse nafta kokko korjamisõs pikki jämehit vorsti­taoliidsi kottõ. Noid tetäs tühjist plastpudõliist ja võrgust, midä täüdetäs merehainuga. Turvast vai muud hääd imevät matõrjaali sääl saia ei olõ. A kõgõ parõmb matõrjaal nafta sisse imemises omma inemise hiusõ. Üts kilo hiusit tõmbav sisse 8 liitrit naftat. Tuuperäst omma inemise nakanu ummi hiusit maaha lõikama ja noid luudusõ hääs är andma. Tuud om tennü ka üts parlamendi liigõ. Hiusõlõikaja tüütäse õkva ranna veeren. Hiusist tetäs võrgu, minka sisse nafta tõmbas. Tegüsä inemise Prantsusmaalt ollõv lubanu Mauritiusõlõ tuvva lisas viil 20 tonni hiussit.

yle.fi lehe päält lugõsi uudist Fastrõ Mariko

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit