Sügüsiidsi laatõ aig om käen. Mitmõl puul peetäs mihklilaatu, tulõva kuu lõpun om Lindora laat. Laatõ peetäs tuuperäst, et vanast joba om näid peetü ja rahvalõ miildüs laatõ piten kävvü.

A om üts vahtsõ ao asi, miä laatõ pidämist vanno tähtpäivi aigu sekä. Tuu om raha. Ku vanast saiva inemise laadu aos raha kätte (mihklipäiv tähend’ki tihtsäle tüüaasta lõppu), sis no om palgapäiv kas kuu perämädsel pääväl vai sis vahtsõ kuu alostusõn. Niisama om lugu egäsugumaidsi toetuisi ja pensionnõga. Poodi omma tuu är taibanu, tegevä ummi kampaanjit kuu algusõpoolõ vai keskpaigan. Sis, ku inemiisil viil tsipakõsõ rahha om.

A kuu lõpun peetävide laatõ aigu om inemiisil raha hariligult otsan. Laat ilma rahalda, tuu om nigu pulm ilma laululda.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit