Riidi, 1. urbõkuul kell 18 tetäs Võro liinan Stedignu kohvikun valla Kuusingu Toomassõ maali- ja graafiganäütus «Harilikud inimesed». Kuusingu Toomas om Põlvast peri seto juuriga kunstnik, kiä perämädse aasta om elänü ja tüütänü Võro liinan.

Pildi pääl om Kuusingu Toomassõ maal «Kevad Võrus».

UL


Kitsõ Indreku foto

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit