Seo lugu juhtu pall’u aastid tagasi Tarto liinan EPA tudõngidõga.

Kursusõvanõmb Tsäri (nii mi Harryt) kutsimi) käve pääle koolipäivä üteh kursavele Hurdaga stipi peräh. 35 ruublit võeti hindäle, tõisi raha panti Tsäri porkvelli, mis oll’ kulunu sändses armõtus, et toda ei olõs sant kah üles võtnu.

Tsäri, Hurt ja porkvell lätsivä ülikooli kohviku tõsõ kõrra pääle, naksiva kohvi ja 100 grammi Vana Tallinaga pihta. Aig läts’ ja kohviku vallaolõki aig sai läbi. Mehe es taipa esi är minnä, puhvetist ja köögist tulti appi joodikit vällä juhatama.

A tuu armõdu vällänägemisega porkvell üteh 1100 ruubliga jäi lavva ala. Tollõ löüdse üüse koristaja ja visas’ hindä ruumi üteh mõsulappõ ja pangiga.
Säält tuu porkvell järgmädse päävä lõuna paiku vällä ka tuudi. Porkvelli otsjidõ rõõm oll’ suur: kott käeh ja raha kah kõik alalõ.

Tsäri pühke likõt otsaesist, selle et 1100 ruublit oll’ iks tuudaigu väega suur raha. Terve kursus olõs stipist ilma jäänü. Ku porkvell olõs olnu viil porkvelli vällänägemisega, sis ei olõs tuud rahha sääl inämb olnu.

Vijardi Leo

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit