Katõl pääväl – 24. ja 25. urbõkuul – uut kunstnik Huupi (Salumaa Evelin) rahvast umma latsõpõlvõkodo Räpinä vallan Raadamal. Näütüse «Lätted II» kõrraldas Voronja galerii ja tuu om EV100 kunstiprogrammi valitu näütüisiria «Lätted» üts osa. Galerii juht Oreškini Raul kõnõlas, et sarja mõtõ omgi tetä armastõduisi ja tunnõtuisi kunstnigõ näütüsi (kokko 15) näide sünnü- ja latsõpõlvõkoton.

Kuigi Huupi om inämb maalikunstnik, om täl seokõrd vällä panda värskilt valmis saanu kampsõ ja muiõ koetuisi asju kogo.

«Et näütüisi mõtõ om kunstnigu kodokotusõhe tagasi tulõminõ, paistu mu jaos õigõ tetä tuud umakoetuisi asjuga,» seletäs kunstnik umma valikut. «Nii kavva ku mäletä, olõ tahtnu saia mooduluujas. Vahepääl sai kül maalmine armsas, a seo näütüs om nigu tagasitulõk juuri ja edimäidsi suuvõ mano.»

Vaim kudamisõs tekkü Huupil umist vajahuisist – tä tahtsõ tõistmuudu väärtüsega kampsõ, ku poodin pakutas. Huupi koetuisin kampsõn om Jaapani ideie ja esteetika kogohusõ wabi-sabi mõtõt. Neo olõ-i võrdpoolidsõ ja vialda ja mõtõldas käügi päält vällä. Säändse kampsi omma mõtõldu kandmisõs kogo elo ja mälehtüsas’ana edesiandmisõs ja võiva valmis saia viil sis, ku mõni latsõlatsõlats noid kand. Kõik, miä kandmisõga johtus – praavitõt koimulk vai vällävahetõt käüs –, and ummamuudu jälge mano.

Õgal koetul kampsil om kunstnigu hindä uurõt põdrasarvõst Huupi silt valmissaamisõ aastaga. Kogo om pühendet Huupi vanaimäle Kuusiku Ellile. Raadamal vanavanõmbidõ talon om kunstnik elänü paar edimäst eloaastakka.

Voronja galerii, miä tetti vallalõ 2014. aastal, toimõndas suvõl Peipsiveerel Varnja külän vanan paadikuurin, a muul aol om nakanu kõrraldama kortinanäütüisi – edimält Tartun ja no Lätte-sari üle Eesti. Näütüs Raadamal om vallalõ 24. ja 25. urbõkuul kellä 12–17.

Leimanni Eve


Kunstnik Huupi, umakoet kamps sälän. Leimanni Eve pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit