Sotsiaalmeediän kirotõdi säändsest periselt sündünüst luust, et pere ost’ hindäle elämiste robot-muroniitjä. Edimält oll’ kõik hää, muro oll’ niidetü, robot tekk’ tuud tassamba ku ütskõik määne trimmer vai bendsini päält tüütäjä muroniitjä, a ütspäiv oll’ aastanõ kass Pupi (nimi muudõtu) hoovi päält kaonu. Panti esiki otsmiskuulutusõ vällä, a sõs leüdse pernaanõ ärpöetü muro seest Pupi (nimi är muudõtu) tsill’okõsõ jupi. Ilma helüldä tüütäjä massin oll’ kassist üle sõitnu, ku tuu magasi, ja kassi muroga sama korgõs niitnü.

Suurõst rõõmust sai perre jaos suur tragöödia. Pupi oll’ latsi lemmik, murorobot oll’ latsivanõmbidõ lemmik. Es leütägi sääl perren inämb ütist kiilt.

Kunstmõistus küsüs mi käest suurõ küsümise. Kas mi mõistusõl om kunstmõistusõga kõrvuisi kaia määndsitki häid külgi? Ameerikan näütüses lõpõt’ üts tüüstüsrobot hinnäst är. Sõitsõ basseini. Arvatas, et süüdü oll’ tüüstress. Om selge, et suuvolinigu kõrvalõ tulõ pia võtta ka robotivolinik.

Sõs om nii, et ku sa näütüses ütsik naistõrahvas olõt ja vaihtõpääl tarka vibraatorit tarvitat, piät sa vibraatori käest nõunolõgi saama. Ku tä su pääle kaibas, et sa tedä ilma timä nõunolõkilda kohegi tsusassit, tulõ sul paksu pahandust. Nigu esisõitva auto umavaihõl kõnõlõsõ, nakkasõ umavaihõl kõnõlõma ka nutivibraatori, hambahar’a ja tõsõ kodovidinä. Ja ku nä nägevä, et sa tiit uman koton midägi diskriminiirvät, arotasõ nä umavaihõl läbi ja andva sõs automaatsõlt volnigulõ teedä.

Kapo saa joba parhilla mi telehvonikõnnit päält kullõlda, ja kooni IRL om hingen, om selge, et kapo saa ka kohtu luaga päält kaia, kohe sa uma vibraatori tsuskat. Või-olla, et kohegi riigivastatsõhe paika. Sõs om sul massin kipõlt-reagiirjidega õkvalt ussõ takan ja nimä esi võtva joba tuu vibraatori säält riigivastatsõst kotusõst vällä ja dokumentiirvä kõik är ja pandva kapo aastaraamatuhe.

Samm edesi om sääne, et määndsestki aost omma nutividinä targõmba ku mi. Säält edesi järgmäne samm om sääne, et vibraator nakkas sinno hinnäst kohegi tsuskama ja ku sa timä pääle kaibat, om täl nii pall’o mutso, et hinnäst kohtun kaitsa.

Pupi (nimi iks viil är muudõtu) oll’ edimäne ohvri. Ja kõik mätsiti kinni ja jäteti kõnõlõmalda. Mi olõmi e-riik, mi olõmi vahtsõ viiega ja umast aost iin. A periselt omma as’a niimuudu, et kunstmõistus om saanu mi üle edimädse tüüvõidu ja om õnnõ lühkese ao küsümüs, kuna mõni nutik lihamassin vai muu kodomassin edimädse pensionääri är kaotas.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
tiidüse-huvilinõ

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit