«Siberi lapsepõlv» om näütüisi ja sündmüisi seeriä, minka mälehtedäs märdsikiudutamisõ 70. aastapäivä. Taa om osa mi kollektiivsõst mälost ja isiklik kogõmus noilõ, kiä tuu 1949. aasta keväjä olli latsõ vai viil sündümädä. Kunstirühmitüs SLED om katõl perämädsel aastal kor’anu latsõna kiudutõduisi inemiisi mälehtüisi ja käünü näidega üten Tsiberin uurmisreisel. No pandas 16. Eesti raudtiijaaman vällä näütüse, miä avitasõ laembalõ rahvalõ tutvas tetä Tsiberi latsi põlvkunna mälehtüisi. Vanal Võromaal omma näütüse välän katõn paigan.

Võro raudtiijaaman om 25.03–14.06 Taaveti Ave näütüs «Tsiber tarõn», miä kõnõlõs maastigu ja mälu suhtist. Kunstnik om Võro raudtiijaama toonu avara pildi Tsiberi maastigust, köüten niimuudu kokko üte tiikunna alostus- ja lõpp-punkti.

Veriora raudtiijaaman om 25.03–14.06 rühmitüse SLED näütüs «Rändlilled». Seo aknõtrelle pääle tettü tekstiiligrafiti om luudu kiudutõduisi inemiisi Tsiberin tettü käsitüü perrä. Lillilidse tikandi kõnõlõsõ ellojäämisest ja tuust, kuimuudu om võimalik luvva kodotunnõ ka sääl, kon tuu ilmvõimalda näüs.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit