Eesti Kultuurkapitali maakundligu ekspertgrupi jagasiva aasta alostusõn kultuurirahvalõ avvohindu. Seokõrd saiva kõgõ korgõmba – Kultuuripärli preemiä – Võro maakunnan muusik ja laululuuja Kalkuna Mari ja Põlva maakunnan lõõdsamängjä ja -meistre Tartese Heino.

Vällä anti ka preemiä elotüü iist. Võro maakunnan sai tuu kavvaaignõ kultuurijuht Kudu Ilmar, Põlva maakunnan raamadukogo juht Kappo Reet.

Võro maakunnan anti aastapreemiä viil rahvatandsu juhendajalõ Toomiku Ulvilõ, Eesti-Läti kultuurivahendajalõ Prangli Jaanilõ, Uma Pido iistvidäjäle Tigasõ Merikesele, lavastajalõ Kesoneni Helenalõ, filmitegijäle Murusalu Rutilõ. Preemiä saiva ka lapivaiba kudaja Aimu Ilme ja Pakleri Sirje, Antsla kandi paigapäälidse kultuurielo vidäjä Velneri Kati, Võro kultuurividäjä Voitka Ülle, muusik ja orkestrijuht Randvere Jaan, Võro muusigakooli sümfoniettorkestri ja umanäolinõ kultuuripesä Stedingu maja.

Põlva maakunnan saiva tunnustuspreemiä lõõtspillipido Harmoonika miiskund ja Kalla Urmas. Aasta kultuuriteos valisi Põlva maakunna ekspertgrupp MTÜ Virbel vällä antu rahvamuusika e-opiku. Aasta kultuuritegijäs sai Räpinä kunstnik Varese Maiu.
Preemiäsaaja valisi kultuurkapitali ekspertgrupi vällä ülesantuisi kandidaatõ hulgast. Preemiä anti kätte kultuurirahva tunnustamisõ üritüisil.

Midä preemiäsaaja tunnustusõst arvasõ ja määndse omma näide edesidse plaani, tuu kotsilõ saa ligembält lukõ seo lehe märgotusküle päält.

Pall’o õnnõ kõigilõ preemiäsaajilõ!

Rahmani Jan


Kultuurkapitali Võro maakunna aastapreemjide saaja: (kuralt) Tigasõ Merike, Prangli Jaan, Murusalu Ruti, Kalkuna Mari, Kudu Ilmar, Toomiku Ulvi, Kesoneni Helena, Velneri Kati, Voitka Ülle, Aimu Ilme ja Pakleri Sirje. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit