Võro keelen on peris pall΄o muhhet latsilõ ja latsiga lugõmist, tuust and΄ kinnütüst 7. märdikuul Võro latsiraamadukogon peetü säitsmes ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!».

Nigu varrambagi, tulli uma valmis pantu lugõmispalaga kullõjidõ ette Vana-Võromaa kuulõ 1.–7. klassi opilasõ, kokko oll’ nuuri ettelugõjit 19. Tõisi siän oll’ kullõman häätahtlinõ hindajidõ kogo: Võro Punamütsükese latsiaia keelepesärühmä oppaja Taaberi Marika, Põlva kooli opilanõ Parhomenko Aadi, kiä om «Kullõ, ma loe sullõ!» pääväl varramba hää lugõja avvohinna saanu, ja Timmi Eve latsiraamadukogost.

Juttõ olli lugõja valinu Tähekeisist, «Mino Võromaa» sar’a raamatist ja ka vanõmbast kiräsõnast. Või julgõlõ üldä, et täämbädses pääväs om võro keelen joba peris pall’o raamatit, kost passis ette lukõ nii tsill’okõisilõ ku ka suurõmbilõ latsilõ. Ettelugõmisõ pääväl sai kuulda säändsit juttõ, miä teivä tujo hääs, ja ka noid, miä aiva kõrras meele hallõs. Hää, ku om nii ütte ku tõist – om päiv ja elo kah kirriv.

Mis viil põnnõv, võro keelen ei loeta õnnõ Võromaal: võrokõsõst oppaja Sarapuu Helju om Tartomaa Peedu kooli latsi joba paar aastakka ka võrokeelidse latsikirändüsega tutvas tennü ja ei pelgä näidega ka lugõmisõ-võistlusõlõ vällä tulla.

Ettelugõmisõ päiv jäi võro keele nädäli sisse ja om üts Võro instituudi ettevõtmiisi. Päävä mõtõ om latsi võro keelen lugõma härgütä ja näile ka võrokeelist kirändüst umatsõmbas tetä.

Kabuna Kaile


Pildi pääl lugõ umma juttu ette Kasaku Andre Osola kooli 7. klassist. Kabuna Kaile pilt

Parõmba ettelugõja

2.–4. klassi vannusõrühmän:
Prei Marion (Kääpä kuul, oppaja Lättingu Anneli); Särg Laine-Liise (TERA Peedu kuul, oppaja Sarapuu Helju); Lindenbergi Aale (Mõnistõ kuul, oppaja Pazuhanitši Asta).

5.–7. klassi vannusõrühmän:
Lüüsi Kristjan (Haani kuul, oppaja Leidi Kersti); Puija Kristiina (Antsla G, oppaja Rebäse Liivia); Kaarna Katrin (Osola kuul, oppaja Ermeli Merili).

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit