Kuldri Sipsiku latsiaian uutva eriolokõrra lõppu ja võro keelepesä latsi vahtsõ kõlladsõ helkjävesti, mille pääl om võrokeeline kiri: Kuldri latsiaia Sipsiku.

20 vesti – 18 latsilõ ja kats suurilõ – ostõti ja kiri telliti veste pääle Hindätiidmise avvuhinnaraha iist. Kuldri latsiaid oll’ üts viiest timahavadsõst Hindätiidmise avvuhinna saajast, kelle valisi uma keele ja meele kimmä hoitmisõ iist vällä Võro instituut üten Võro ja Põlva maakunna arõnduskeskusõga.

Latsiaia opijuhi ja oppaja Absaloni Kristina sõnnu perrä oll’ edimält mõtõ keelepesärühmä latsõ avvuhinnas kohegi välläsõidulõ viiä, a eriolokõrra peräst pidi tuu plaani katski jätmä. Sis tull’gi mõtõ pruuki avvuhinnarahha nii, et seost pääle latsi võro keelele kassu olõs: ku latsõ edespiten rühmäga uma külä pääl vai kavvõmbal käävä, sis avitasõ kõlladsõ vesti jo nii latsõ ku võro keele häste nättäväs tetä.

Kabuna Kaile

Kuldri vahtsõ kõlladsõ helkjävesti.
Absaloni Kristina pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit