Sis saat, ku jätät 100aastadsõ puu maaha võtmalda. Nii om tulõvaidsil põlvil luutust mõtsast midägi piinü tisleritüü jaos võtta. Olõ Süvähavva kandin uma mõtsa är märknü põlismõtsa sildiga. Taa paar hektärri om ummamuudu näüdüs hindä ja tõisi jaos, määne või mõts olla sis, ku inemine sääl ei majanda ja jätt määnü puu hähnile toksi.

Peris nii või-olla ei olõ, et säält mitte ütte pirrutikku vällä ei võeta. Ku om iks viimäne hädä ja millelegi päälesadamisõ oht, sis ast inemine ligi.

Tobrelutsu Peep


Tobrelutsu Peebu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit