Kalkuna Mari
muusik

Mu jaos om tähtsä, et oll’ vanna ja oll’ vahtsõt. Täämbädse ao puudutus piät asjal man olõma ja täämbä miildü mullõ just elektrooniga pruukminõ lugudõ vaihõl. Saman oll’ pall’o nuuri ja latsi, vana ja nuur põlvkund saiva kokko, seo miildü mullõ kõgõ inämb.

Latsikoori laulu olli kõik ägedä: latsõ omma vahetu ja siira, tegevä är tävvega.
 
 
 

 
Kaldmäe Uno
pekri, leeväliidu president

Pido oll’ väega hää. Taa oll’ üts suur tervik. Mullõ miildü, et kõik seo kompositsioon, miä oll’ üles ehitet, kõik nuu tandsja, kes perän sääl olli, teivä mitmõsugumaidsi kujundiid, taustaliigutuisi. Kõik passõ kokko tuuga, miä sündü lava pääl.

Oll’ ka väega hää õdagujuht. Alostusõn tundu tä tsipa võõras, a midä edesi läts’, toda parõmbas tä mu jaos läts’. Ja ka laulu olli väega hää. Oll’ hää mõtõ panda rahvas valima naid lugusid, miä ette kandas.

Viil oll’ põnnõv seo, et üttegi kihulast es olõ pidoplatsi pääl. Eelä õdagu oll’ välän hulga kihulaisi, a täämbä tan Kubijal es olõ üttegi!
 

 
Vahesaarõ Tauri
kablakargaja

Täämbäne pido oll’ väega vingõ, põnõvusõga ooda joba järgmäst pito.

Ma panni laulupido tulõ palama, a tuu oll’ küländ keerulinõ ettevõtminõ. Kõgõpäält pidi arvu saama, kas om võimalik tõrvikuga kabla pääl kävvü. Lavastaja Kesoneni Helena paksõ mullõ aasta tagasi vällä, et niimuudu võinu tulõ palama panda. Kõgõpäält tundu sääne asi tävveste müstika, pelässi, et seod saa-i tetä, a pääle pruuvmiisi ja paiga pääl katsõtamiisi tull’ vällä, et seo om tävveste tettäv ja näet, tuli saigi palama.

Paistus, et kõigilõ jääs sääne asi miilde ja hindäle kah. Ku ma tõrviku är vei ja suurõ tulõ palama panni, sis hindälgi tull’ vesi silmä, et omgi tävveste tettü. Aastanõ tüü om kõrda lännü!
 

 
Stevicku Doyle

ameeriklanõ

Ooo! Seo om kõgõ parõmb kontsõrt kõgõn Eestin seo aasta. Uskmalda, ku pall’o lauljit. «Määne om seo maa» om mu lemmiklaul tan. Olõ väega õnnõlik, et olõ siin!
 
 
 
 
 
 

 
Sommeri Lauri

kiränik

Huvitav. Olõ tan täämbä nännü hääd tujju pall’o. Hindäl om kah huvitav. Ja tujo om normaalnõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit