Palu-karukell, võro keeli palolill, paloninn vai kahrulill om luuduskaitsõ all. Tedä ei tohe vällä kaiba ja muialõ istuta. Olõ-i mõtõt kah, selle et tä lätt kasuma õnnõ siimnest.

15. mahlakuu hummogu olli vällän külmäkraadi, a iks tull´ Piusalõ kokko kümmekund huvilist, kiä tahi oppi tuud, kuis olõssi hää pilti tetä ütest uhkõmbast keväjälillist. Lillipildistämise retke kõrrald´ inneskine Räpinä kandi tõpratohtri Piiri Ain, kinkal om nüüt inämb aigu uma hobi ehk luudusõpilte tegemise jaos.

Harju Ülle jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit