Pilt mõsumõskmisõst om tett 69 aastaga iist, täpsele täämbädsel pääväl, 22. piimäkuul. Pildi om tennü Hollo Alfred Misson Pulli järve veeren.

Kaldõ pääle om tett kinä tuli, kohe pääle pant poolõs lõigat 200liitrine vaat. Üts naanõ sekä sääl saibaga lämmä vii seen mõssu (ummamuudu Riga mõsumassin), osa mõssu uut pengi pääl mõskmist. Vast kaeti sis kah, et valgõ ja värviline mõsu mõstu lämmän viin eräle. Tõõnõ naanõ nühk mõssu mõsuvanni (pesupali) seen mõsulavva pääl. Muusiän, mõsulaud oll’ todaaigu küläkapelle muusigariistu nimistün.

Mõsuvanni kotsilõ või üteldä: kolmõ jala pääl saisva piklik lavvost annom mõsu mõskmisõs. Maal naati timmä pruukma XIX aastasaa lõpun ja tä kukas’ kõrvalõ mõsuruhe (pesuküna), miä oll’ ütest puust vällä tahvitsõt ruih, kon mõlõmban otsan oll’ korõmb osa, mille pääl pesseti jämmembät mõssu. Mõnikõrd oll’ pesmises eräle mõsupakk. Mõsuruihõn leotõdi kah mõssu.

Mõsuvanni pruugiti leevätahta tegemises kah. Võromaa muusõumin omgi mõsuvann võet arvõlõ katõ nimega: mõsuvann (pesupali), mõhe (leivaastja). Jo tä mõistlik oll’: puuannom es taha niisama saismist, võisõ lakja minnä, vajja oll niiskust ja tüüd.

Pildi päält kaes vasta pühälikkus. Seo oll’ tüü, midä tetti pühendünült, ja eks jaaniaos oll’ vaia mõsu puhtas saia. Mullõ miildüski vanno tüüriistu man tuu, et näid sai pruuki mitmõ tüü man.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit