Võro-Seto tähtraamat 2021.
Välläandja Võro Selts VKKF.
Toimõndaja Pandi Annika.
Pilte tsehkendäjä Reimanni Hildegard.
Tugõsi Eesti Kultuurkapital.

Timahavvanõ «Võro-Seto tähtraamat» om järekõrran joba 32. Tähtraamat om raamatkallõndri, kost saa päält kallõndri kaemisõ lukõ ka pikembit jutukõisi.

Nii nigu inemisele tulõ vaihõpääl pääle keskiäkriis ja tä nakkas elon vahtsit põnõvuisi otsma, om ka tähtraamat saanu vahtsõ toimõndaja, kiä om raamatulõ vahtsõt vunki mano andnu. Toimõndaja Pandi Annika om käändnü sisu tõistpiten, pandnu kallõndri taadõ- ja jutu ettepoolõ, om sõnna andnu nuurilõ vai noorõ hingega inemiisile, kunstnigus võtnu kah noorõ Reimanni Hildegardi. Mõni asi püsüs tähtraamatun nigu ilmasammas: võro ja seto rahvakallõndri pühä, päävä nõsõmisõ ja allaminegi ao, päävä- ja kuuvar’otusõ – nuu om vällä rehkendänü Kasagu Enn. Kukki timahavva oll’ Eesti vaihõpääl peris lukku pantu ja tundu, et midägi ei sünnüki, om tähtraamatuhe kokko kor’at iks umbõ hulga võrokeelitsit ja -meelitsit sündümiisi, ilmunuid välläandit ja muud.

Toimõndaja om andnu autorilõ ette kirota teemal «Maa, ilm ja ma aastagal 2030». Egä autor om tuud tennü tsipakõsõ esimuudu, kas luulõn, proosan vai koomiksin. Mõni om teema üle arotanu ütsikas’alikult, mõni isiklikumbalt, mõni murõhtas maailma, mõni keskkunna peräst. Hää nätä, et noorilõ om umanõ nii huumor ku tõsinõ ilmakaeminõ ütekõrraga. Futurism ja visioon tulõva näide kaudu võro keelen kodo kätte. Edimädse kaehtusõga võissi üldä, et tegemist om võrokõisi variandsiga välläandist Edasi vai Müürileht.

Nuuril omma olnu hää oppaja. Maa jätäsi ma nuuri võrokõisi kätte hää meele ja rahuligu süämega.

Fastrõ Mariko

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit