21. märdikuu pääväl sai 150 aastakka tuust, ku sündü kuulsa Haanimaa hõrilameistri Kriisa Tannil. Kriisa vahmiilin oll’ mitu hõrilameistrit, kamba pääle teivä nä 23 keriguhõrila, päält tuud hulga koolihõrilit.

Kasaritsa Jaani kooli juhataja Tedre Jakob kirot’ aolehen Wõru Teataja (ilmu 4.02.1935) mälehtüisi Tannili käest hõrilidõ ostmisõ kotsilõ.

Teder selet’, mille väikul koolil hõrilit vaia läts’: oppaja pidi päält oppamisõ viil latsi ristmä, koolnuid kirstu pandma ja är saatma, pühäpäävä koolimajan palvõtunni pidämä. Palvõtunnin tull’gi tälle mõtõ, et koolil om hõrilit vaia.

«Naksi palvõtunnin hõrilit kitmä ja tuu pilli tähtsüst seletämä,» kirot’ Teder. «Rahvas es taha tuud juttu usku ja inemise ütli, et innegi om hõrilidõ jaos rahha kor’atu, a pilli ei kongi.»

Tuudaigu 23aastanõ Teder kai sis, et tulõ esi asi är tetä. Tä ostsõ Kriisa käest 100 ruubli iist hõrila. Kõkkõ rahha es olõ koolioppajal kõrraga vällä kävvü ja pill anti võla pääle – raha pidi är masma nelä aastaga.

Hõrila tuudi koolimajja 23. rehekuu pääväl 1896. Kriisa Tannil sääd’ tuu esi üles. Edimäst kõrda kõlasi hõrilamäng palvõtunnin kuu lõpun.

Edimäne hõrilamängjä oll’ tuudaignõ Rõugõ kihlkunna koolioppaja Songi Samuel, Teder esi es mõista viil mängi. Rahvalõ olli hõrila väega miildünü ja jõulu tõsõl pühäl sai pilli hääs tettü näütüsmüük ja kontsõrt, millest saadi 127 ruublit. Tuust masti Kriisalõ võlg är.

Et võlast nii kergehe valla sai, tull’ Tedrel mõtõ hõrila parõmba pilli vasta vällä vaihta. Kriisal oll’ õkva pakku suurõmb, 250ruublinõ pill.

1897. aasta edimäidsil päivil panti suurõmb pill üles ja oppaja Teder kitt’ aoleheartiklin, et tuusaos mõistsõ tä joba esi hõrilit mängi. «Järgmidsel joulupühal kõrraldõdi tõnõ näütüsmüük ja kontsõrt, millest sai hõrilidõ võla är massa. 9 ruublit jäi puudu, tuu massõ kinni vallavalitsus.»

Kriisa Tannili hõrilit mängiti Kasaritsa Jaani koolin 40 aastat. 1937. aastal ostõti tuu asõmõlõ Ameerikast peri harmoonium. Tuu pill om parhilla Võromaa muusõumi põhinäütüsel ja muusõumikülälise saava tuuga ka esi hellü tetä.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

Haanimaalt peri kuulsa hõrilameistri Kriisa (kuralt): Tannil, Jakob ja Juhan
Haanimaalt peri kuulsa hõrilameistri Kriisa (kuralt): Tannil, Jakob ja Juhan.
Pildi om tennü Zopa Gustav 1910. aasta paiku. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit