Krabi külätiatri om lava pääle toonu vahtsõ tükü, mink päälkiri om «*» (tärn). Tükkü om kõrra mängitü uma kandi rahvalõ, a tuuga om Kuhja­vere tiatrifestivaalilt joba är tuudu ka mitu avvu­hinda.

Mille tükül sääne andsak nimi om? Krabi külätiatri vidäjä Mürgü Marje tuud pikält valla ei seletä: «Arvutiklaviatuuri pääl om sääne sümbol nigu tärn. Nii omgi!»

Tükk kõnõlõs tuust, kuimuudu kohvikulõ Michelini tärni saia. «Kunagi mi alustimi Manda ja Liisu lugusiid Kiiksu kohvikun. Nüüd tuu kohvik taht sis hirmsalõ Michelini tärni küssü ja toda mi etendüsen näütämigi. Kõik aig kõnõldas, et Eestin om teenendüskultuur väega kehva. Mi sis oppami, kuis tuud parõmbas tetä ja kuis Michelini tärni iks kätte saia,» kõnõlõs Mürgü Marje.

Edimäst kõrda tuudi tükk lava pääle 14. põimukuul Krabi rahvamajan. «Naarõti ja plaksutõdi, paistu, et miildü,» löüd Mürgü Marje. Hää vastavõtt koton andsõ Krabi rahvalõ huugu minnä tüküga Kuhjavere tiartifestivaalilõ. Tuu om Krabi rahva jaos tutva festivaal, Krabi tiatri lei sääl üten joba kümnes kõrd. Ja seogi kõrd läts’ häste: «Saimi päävä kõgõ parõmba etendüse auhinna, ka kõgõ parõmba nais- ja miiskõrvalosa auhinna tulliva meile ja saimi viil hulga kolleegipreemjit. Oll’ hää päiv õkva,» om Mürgü Marje uhkõ.

Krabi külätiatri sai tima­hava 20 aastakka vanas. Keväjäs plaanit sünnüpääväpido tougati koroona peräst edesi, a no põimu­kuu alostusõn peeti tuugi kõrraligult är. Külätiatri vidäjä Mürgü Marje esi kirotas ja lavas­tas näütemänge. Tükk «*» om Marjel joba 31. näütemäng.

Rahmani Jan


Õnnõligu avvuhinnavõitja Kuhjavere tiatrifestivaalil. Pildi pääl Nilovi Denis, Uusmaa Külli, Mürgü Marje, Antoni Daisy, Antoni Annika ja Pazuhanitši Romet. Raju Igori pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit