Madissõ sünnüaastapäävä aigu saa mitmõn paigan timä luuduga tutvas saia. Mõnõ võimalusõ:

Helüait

Võro instituut om alostanu helüaida täütmist. Helüait om kotus internetin, kon hoiõtas ja kohe pantas mano üleslindistedüt võro kiilt. Helüaida edimäste salvõ om kullõmisõs üles pantu jupikõisi Kõivu Madissõ võrokeelitsest kirändüsloomingust. Kae ja kullõ: helüait.ee.

Näütüs

Tartoülikooli Physicumi galeriin (W. Ostwaldi 1, Tarto liin) om 5.12.2019 kooni 2.01.2020 valla Kõivu Madissõ 90. sünnüaastapääväle pühendet maalinäütüs «Madis Kõivu ruum». Lisas muulõ oll’ Madis ka uma näoga kunstnik, kiä om maalnu ligi 300 maali. Näütüsele omma vällä validu Madissõ tüü, midä saa panda märksõnnu «metafüüsiline ruum» ala.

Tiatri

Tal’nan Eesti Draamatiatri mängukavan om joba mahlakuust saani Kõivu Madissõ ja Lõhmusõ Aivo kirotõt näütemäng «Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl». Tükü säädse lava pääle Pedajasõ Priit. Kae ligembält: draamateater.ee.
Tarton Vanemuisõ väikun majan om püüne pääle tuud Kõivu Madissõ ja Vahingu Vaino kirotõt näütemäng «Faehlmann», lavastaja Kasterpalu Margus. Kae ligembält: vanemuine.ee.

Raadiotiatri

Kuuldõmäng «Haug». Puulpäävä, 7. jõulukuul kell 19.05 Vikerraadion, pühapäävä, 8. jõulukuul kell 7 Raadio 2n.
Kuuldõmäng «Ketas». Pühäpäävä, 8. jõulukuul kell 15.05 Klassikaraadion.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit