Tulõva neläpäävä, 21. radokuul tähistedäs Lätimaal Korneti rahvamajan Eesti Vabariigi 101. ja Aluksne piirkunna 10. sünnüpäivä. Tuud tetäs seminäriga, miä kõnõlõs Läti ja Eesti piiriviirse kultuuri umaperäst ja ütisüsest.

Kõnõldas, määndse omma üle piiri kuuntüü traditsiooni ja eduluu, ettekandja omma Aluksne ja Rõugõ vallast.

Kultuuri umaperä poolõ päält kõnõldas võro ja seto keelest ja kultuurist, päält tuu viil maliena keelest, miä om Aluksne piirkunna kiil. Eesti poolõ päält kõnõlõsõ seminäril Hõrna Aare, Jüvä Sullõv ja Palo Marko.

Plaanin om ka opitarõ ja vaba kõnõlõminõ.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit