Pühäpäiv, 11. urbõkuu päiv. Innsekidsen Varstu vallan Korgõpalu külän om kuulda kõvva mürinät. Paikligõ nuuri seldsingu iistvidämisel käü rallisõidupäiv «Kõrgepalu jää 2018».

Korgõpalun elävide Jõgi Kersti ja Kenderi Küllo pere om ijärallipisiläse külge saanu. Uma Volkswagen Golfiga võistlõsõ nä mõlõmba ijäratu pääl. Ja ka näide 15aastaganõ tütär Karin lüü seokõrd võistlusõl üten. Kats väikumbat last viil ei võistlõ.

Et sääne rallipisiläne seen om, sis tull’gi Küllol talvõ tulõkil mõtõ tetä uma nurmõ pääle kilomiitrepikkunõ ijärada. Et olnu, kon hindäl ja tutvil har’ota ja mille mitte ka võistlus tetä. Nurm om lakõ paiga pääl, innembi om tuud tarvitõt ka väikeisi linnukidõ maahatulõkiplatsis.

Rata andsõ tetä

Raa tegemine lää es lihtsäle. Auto peräkäru pääl tonnidsõ vaadi seen vidäsi Küllo raa pääle lumbist vett. Ku rada valmis sai, lätsi ilma lämmämbäs ja päiv sulat raa üles. A Küllo es jätä. Vahtsidõ külmi ilmuga tekk’ tä raa vahtsõst kõrda ja praavit’ sõiduga sisse tulnuid rüüpit. Peräkõrd om rada ilmataadi abiga pidämä jäänü ja seo pühäpäiv saa rallisõidupäiv ilostõ peetüs.

Vanõmba ja vahtsõmba massina

Võistlõma om tulnu mitukümmend massinat. Eräle rehkendüsen sõitva noorõ, naasõ, edeveolidsõ massina, tagaveolidsõ massina, nelärattaveoga massina ja spets-ijänakluga (piik) sõitja. Autit om egäsugumaidsi: edeveoliidsi rehkendüsen päämidselt Volkswagen Golfi, tagaveoliidsist tegevä ilma mitu Žiguliid, üts BMW ja ka üts Ford Sierra. Nelärattaveon näütäse klassi päämidselt Subaru. Inämbüs massinit ommaki õnnõ rallisõitmisõs, nä omma siiä veetü treileride pääl.

Moodori mürisese. Lummõ lindas. Kohtunigu lehvitäse lippu. Kõigi sõitjidõ ao mõõdõtas är, egä sõitja sõit kolm kilomeetripikkust tsõõri kolm kõrda läbi. Võistluspaiga pererahvas lüü esi kah võistlusõn üten, kolmõ pääle jaetas ütte väikut autot, vanna Golfikõist.
Aigu lätt neli ja puul tunni, ku kõik võistlõja sõidõtus saava. No om aig avvuhinnakarika kätte anda.

Sulalumõst poodium
Avvuhinnas omma võitjilõ uhkõ karika ja nipet-näpet viil. Nuu andas kätte sulalumõst kokko tougadu poodiumi pääl, kohe jalgu ala omma säetü lavvajupi, et võitja lummõ es vaonu. Poodiumi päält käävä läbi kõigi katõgoorjidõ kolm parõmbat.

Poodiumi pääle om asja ka Jõgi Kerstil, kiä saa naisi rehkendüsen kolmanda kotussõ.

Illos ijärallipäiv Korgõpalun om läbi saanu ja kõrda lännü. Vähembält või tuud vällä lukõ Kersti ja Küllo näost. Ütstõõsõ perän, võistlusmassina autotreileride ja peräkärudõ pääl, sõitva võistlõja lakja.

A sis äkki lätt Jõgi Kersti vahtsõst uma päivinännü Volkswageni mano, pand tuu käümä, sõit auto tsõõrõ ringi lastõn lumõ seest vällä ja käänd nõna ijäraa pääle. Tä aja massina raa pääle ja tege viil üte rallitsiiru. Et süä iks kimmäle tsälkä saanu.

Rahmani Jan


Auto võistlõsõ ijäst raa pääl, mõnõn kurvõn libises perä- vai edeots raa viirde ja sis lindas kõvastõ lummõ. Rahmani Jani pilt


Sõidu omma sõidõtu, õnnõligu kõrraldaja andva võitjilõ karikit ja avvuhindu kätte. Pildi pääl iin (hääd kätt) Jõgi Kersti, Kenderi Küllo ja näide perre kolmas võistlõja Kenderi Karin. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit