Ku varramba oll’ Vana-Võromaa koolilatsilõ uma keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaat «Ütski tark ei sata taivast», sis timahava kõrrald’ Võro instituut tuu asõmõl mälomängo.

Tiidmiisi umast kodokandist ja keelest näütsi urbõkuu 4. pääväl säidse võistkunda. Võitsõ Haani kuul, tõsõ kotussõ sai Vilustõ ja kolmanda Võro Kreutzwaldi kuul. Üten lei viil Mõnistõ, Savõrna, Vahtsõliina ja Orava kooli vanõmba opilasõ. «Nuuri tiidmise omma peris hää, kimmäle kasus tast Võromaalõ mälomängjit mano,» kitt tunnõt mälomängjä Loka Toomas, kiä avit’ küsümüisi vällä märki ja mängo kõrralda.

UL


Allasõ Tiia pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit