Vanal-Võromaal liidetäs sügüsest Sõmmõrpalo kuul Osola kooliga ja Misso kuul tetäs 6klassilidsõs, tõõsõ kooli pidävä vasta.

«Mehikuurma põhikoolin oll’, om ja tulõ sügüsest 18 opilast,» ütel’ Vana-Võromaa kõgõ väikumba vallakooli direktri Hellengu Ege. «Mi iks usumi, et kuul jääs alalõ.»

Mehikuurma lätt Räpinä valla ala ja parhillanõ vallavanõmb Palu Kaido ütel’, et ütteminegilepingu perrä püsüs kuul viil vähämbält neli aastakka.

Kõgõ inämb om aastaga latsi arv sadanu Lüllemäe põhikoolin (-17). Üts põhjus om tülü koolioppusõ sisu peräst, mille peräst võeti latsi koolist är. Direktri Tiitsi Jana ütel’, et kooli kinnipandmisõst juttu ei olõ olnu, kukki tuud pelätäs päält Karula valla Valga külge pandmist.

Ku 22 Vana-Võromaa koolin om opilaisi arv tsipakõsõ sadanu, sis 13 koolin hoobis nõsõnu.

Ku kuul om plaanin sügüsest kas kinni panda vai kooliastmit muuta, tulõ tuust haridus- ja tiidüsministeeriümile teedä anda ildampa 1. aprillis.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

Kooliopilaisi Vanal-Võromaal
(2016/17 õa, sulgõ seen muutus võrrõldõn eelmidse kooliaastaga)

Võro gümnaasium 248 (+5)
Võro täüskasunuidõ g 126 (-14)
Põlva gümnaasium 216 (-)*
Räpinä ütisg 400 (-12)
Parksepä keskkuul 305 (-16)
Antsla gümnaasium 288 (+1)
Vahtsõliina g 211 (-3)
Kanepi gümnaasium 182 (+7)
Varstu keskkuul 87 (-12)
Põlva kuul 845 (-)*
Võro Kreutzwaldi kuul 677 (+15)
Võro Keskliina kuul 454 (+3)
Puiga põhikuul 179 (+4)
Rõugõ põhikuul 171(+10)
Kääpä põhikuul 137 (-4)
Kuldri kuul 105 (-6)
Mooste põhikuul 99 (-7)
Vilustõ põhikuul 96 (-3)
Osula põhikuul 96 (+7)
Kruutusõ põhikuul 79 (+4)
Rosma kuul 78 (-9)
Tilsi põhikuul 77 (-5)
Krabi kuul 63 (-3)
Mõnistõ kuul 62 (-6)
Savõrna põhikuul 59 (-2)
Lüllemäe põhikuul 59 (-17)
Haani kuul 57 (-13)
Orava põhikuul 53 (-5)
Sõmmõrpalo põhikuul 46 (-12)
Urvastõ kuul 44 (-5)
Harglõ kuul 40 (-7)
Kauksi põhikuul 40 (+3)
Ruusa põhikuul 29 (+5)
Pikäkannu kuul 29 (-1)
Misso kuul 23 (-9)
Võro Järve kuul 22 (-4)
Mehikuurma kuul 18 (-)
Põlva Roosi kuul 15 (+3)
Leiutajate küläkuul 13 (+1)

* vahtsõnõ kuul

Lätte: maavalitsusõ, kooli

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit