Vana-Võromaa käsitüükaupu ja meelüsside luumisõ konkursi lõpptärmin om ligi, a viil jõud mõnõ hää mõttõ päält asju luvva. Oodõtas käsitüükaupu ja meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a omma samal aol elon tarvilidsõ as’a.

Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl kell 16, seos aos piät olõma kõik asja jõudnu Võro instituuti. Parõmba tüü hõigatas vällä lehekuu 6. pääväl videoesitlüsen, midä saa kaia MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü Mol’oraamadu lehe päält.

Konkursi kotsilõ saa kah täpsembält teedä mol’oraamadu (FB) lehe päält: facebook.com/vanavoromaahandycraft.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit