Hää külh, ma ütle teile, mis om vaia tetä. Kaegõ, seon riigin om vaia asjo läbisurbmisõs kolmõ partei valitsust, nii nigu parhilla sotsõ, keski ja irli vaihõl om luud. No om vaia neo kolm parteid tetä. Üts Võromaa, tõnõ Mulgimaa uma ja kolmas Setomaa partei. Päsemist ei olõ. Vai tahati viil 50 aastat parhillast paska? Õkva lasti kuusõpuiõ ragomisõ vannust 20 aastat allapoolõ. Kinkalõgi ei putu. Ku vahtsõnõ Parts jäl pasa maaha pand, saadõtas tä perän trahvis Euruupa kontrollikotta hää palga pääle.

Meil om kolmõ partei jaos valijit rohkõmb ku küländ. Meil omma aolehe, mille kaudu uma valijaga kõnõlda ja seo üttehoitmisõ asi periselt käümä tougada. Veeremaa om sääne maa, et olõnõs, kostpuult kaia. Ku mi Meremäe puult kaemi, om Talliin veeremaa. Õnnõ kolm parteitäüt hinnäst viil täüs sitmalda inemiisi om vaia leüdä ja ma ütle, et seo om nall’aasi. Kõik omma parhillatsõst ja inne olnust pasast väsünü. Võro, Mulgi, Seto valitsusliit saas suurõ osa valijit ka muialt.

President ütles, et Eesti ei olõ ilmangi nii häste elänü ku parhilla. Mi levvämi ka uma kolmõ maakunna päält kõrran mudsoga presidendi, kiä sutt Seewaldil ja Eestil vaiht tetä.

Tan ei olõ vaia muud ku uma maaga hää perremehe muudu ümbre kävvü, lõpõta mõtso ja järvi arvõlt huuraminõ, laskõ massupiir nii alla, et siiä tulõssi terve ilma päält juriidiliidsi kehhi ummi tehassidõga nigu vihma. Tulõ kõgõst väest tukõ tiidüst, et meil olõssi tulõvikun maailmalõ midägi müvvä. Mi võimi uma IT-haro üle uhkõ olla, a kõik luu läävä nii, et paar geeniust tegevä määndsegi idufirma, möövä tuu sõs vällämaalõ maaha ja ülejäänü, peris raha, juusk joba mi maast müüdä.

Kaegõ, inemise tulõva üten, ku näile seletä, et päält valimiisi om tan pall’o veidemb jälle. Ja või-olla 5–10 aasta peräst kannatas joba inemise muudu ellä. Ja vast 25 aasta peräst om esiki peris hää. A irli, sotsõ, keski ja reformiga ei muutu kunagi midägi. Niisama ekre ja vabaeräkunnaga.

Parhilla om nii, et häitses tuu partei, kedä ettevõtja-suurtoetaja kinni masva. A teemi seokõrd niimuudu, et häitsese nuu partei, kedä peris inemise tahtva. Näütüses tuu iist, et mi ei n…i ja ei varasta näide takast. Tuu om lihtsämbäst lihsämb. Olõ inemine, elä esi ja lasõ tõisil ellä!

Pikk jutt – sitt jutt. Tekke sääl tugigrupp är, kõik kaido ja kama, hõrna ja aare, pulga ja jaani. Ma tulõ uma naha ja karvuga kampa ja võtami uma riigi paari väiku liigutusõga hindäle tagasi.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
poliitiga-as’atundja

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit