8. radokuul oll’ viies üleriigiline Koidula-nimelidse ettekandmiskonkursi eelvuur suurilõ. Võrol tull’ rahva ette 18 luulõtuisi lugõjat ja tõist sama pall’o oll’ saalin kullõjit.

Osavõtjidõ arv om egä aastak kasunu. Timahava olli kõgõ kavvõmba külälidse tulnu Lääne-Virumaalt. Tulõ tunnista, et luulõt tahetas lukõ ja hää om ka kullõlda. Esiki sis, ku mõnikõrd loetas samma luulõtust ette mitu kõrda, and lugõja seolõ uma näo.

«Seo es olõki nigu võistlus, oll’ sääne luulõpäiv, miä läts’ süämehe,» ütel’ üts kullõjist uma arvamisõ. Kõrraldajilõ tekk’ rõõmu ka esinejä, kiä pand’ hinnäst joba kirja tulõval aastal peetäväle luulõpääväle!

Koidula Lydia luulõ mano olõmi iks soovitanu löüdä midägi hengele ummi Võromaaga köüdetüisi autoridõ loomingu hulgast. Seokõrd oll’ kõgõ inämb valitu Iheri Rihhardi, Jaigi Juhani ja Leimanni Eve värsse.

Lõppvõistlusõlõ Pärnun Koidula muusõumin otsustõdi saata Tombachi Vilve, Toomiku Siiri ja Soka Ene.

Minevä aasta tunnistõdi Pärnun kõgõ parõmbas Volmeri Külli ja avvuhinna väärilidses Raagi Ere. Loodami, et ka timahava lätt Kreutzwaldi majast tiile saadõtuil luulõsõbrul häste.

Hollo Aimi


Luulõtuisi lugõja viiendä üleriigilidse Koidula ettekandmisekonkursi eelvoorun Võrol. Avansi Malle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit