Kuigi nigu lainõga käü tan Eestin as’aajaminõ ja kõrraga om ette võet üts ja väega tähtsa teema. Ammus tuu oll’, ku kõik kiroti kommunismist. Es olõ midägi tähtsämbät. No om pääteemas kiusaminõ. Ja jäl ei olõ midägi tähtsämbät, ülejäänü uudissõ juuskva tassakõistõ silmi alt läbi. Tarto liinavalitsusõ korruptsiuun, Savisaarõ protsess, Eesti iinistmine euroliidun…

Aolehin kirotõdas Rõiva Malaisian-käümisest, ulliarst Mehilädse nuuri naisi pääl proovituist tohtõrdamisõ viisest ja eksmiss Kõrgemäe Laura naisiga hangõldamisõst.

Rõivas ai mugu vasta, et tekke mis tahati, timä tuud tütärlast es musota. Aolehe kiroti, et tä ai Malaisiahe elämä lännüle Eesti kodanigulõ käe ündrigu ala, musotamisõst es olõ tõtõstõ sõnnagi. Tõõsõ naistõrahva vissi saadigu basseini, kolmas valõti joogiga üle. Ma millegiperäst tõtõstõ usu Rõivast, et tä es musota. Kõrralik orgia oll’ või-olla käümän, mis sa sõs sääl musotat nigu poiskõnõ. Naistõrahvas om joba persetpite katõ külmäkapi vaihõlõ kinni lüüdü ja sa nakkat sügävästkülmäst frikadelle otsma?

Luisa ütel’, et timä usk umma miist. Piibli käsk kah naasõl uma mehe poolõ hoita. Luisa omgi tävveste okei. Eestläne om ülepää uskjas rahvas muutunu, kõrd usumi Smigunni, sõs Veerpalut, olkõ sõs asi ütskõik ku hull.

Naisist ei saa kah lõpuni arvo. Määne tuu miis piät sõs olõma, et jõulist, mehe muudu manokargamist õkva kiusamisõs es peetänü? Rüütli Arnold? Sündsä ja kõik aig välläpeetü? Pärdi Arvo? Ei, olõ sa määne miis olt, kõgõpäält om vaia häitsmit, sõs naistõrahvas süümä viiä, sõs tulõ tälle kingitüisi tetä, sõrmussit osta, reisile viiä ja sis võit sa tä katõ külmäkapi vaihõlõ lüvvä ja käe tälle jalgu vaihõlõ tsusada. Ku sa olõt reisi jalgu vaihõlõ kinni masnu, kalli üteotsapiledi vällä lunastanu, olõt sa sinnä oodõt.

Mitu kõrda kõik mi, mehekese, olõmi seo as’a läbi tennü. Kalli kingitüse, restoraani, välläsõidu… ja ku sa ütskõrd sinnä ündrigu ala vällä jõvvat, olõt sa õks saman kotussõn vällän. P**sin.

Tuu oll’ Taavilõ uudissõs. Kost tuu partei puult vällä havvõt tibukõnõ nuid eloliidsi asjo tiidmä pidi.

Jätä sis miilde, Taavi, sinnä õkvatiid ei olõ! Naistõrahva jalguvaih om viil suurõmb turvarisk ku eestläisi vigadsõ kiibiga ID-kaart ja e-valimisõ kokko. Õkvatiid piten, katõ külmäkapi vaihõlt sinnä ei päse, olkõ su rii(st)k vai sa esi nii innovaatilinõ ku taht.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
pall’onännü miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit