Pall’o om Vinne numbriga massinit mi kandin ümbre sõitman. Arvada turisti, puhkaja. Mõni rikkamb mi maa inemine om kah reismä lännü – Kreekahe vai jummal tiid kohe. Tuu tähendäs, et suvi om tulnu.

Väega kipõstõ käve kevväi timahava är. Es tulõ, es tulõ, es tulõ, sis tull’ ja kattõ niisama ruttu. Nigu üleüü olõs puu lehte ja viläpuu häitsemä lännü, ja õkva tull’ ka tuul, miä häitsme lakja puhk’. Kevväi olõs nigu inemiisi päält opnu, et kõgõ piät kipõ olõma.

Kõnõldas, et kipõs om elo lännü esiki väikun uimatsõn Tarto liinan. Aastit oll’ sääl sääne kommõ, et kõik üritüse, miä vällä kuulutõdu, naksi pääle 15 minotit ildampa. Tuud kutsuti akadeemilidses veerändtunnis, lühembält lihtsäle akadeemilidses. A no ollõv niimuudu, et alostõdas täpsele. Esiki veerändit tunni raadsi-i inemise inämb maaha mol’ota.

A mol’otamist om vajja. Tuu and tühässaanulõ inemisele vahtsõt vunki mano. Telefonnõ ja muid massinit jo kah laaditas. Esieränis hää aig niisama ümbrevahtmisõs om suvi. Nakkami sis kipõstõ pääle, ärmi lasõmi suvõl iist är juuskõ.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit