Kangsti küläplatsi pääle tull’ hainakuu viimäne puulpäiv ümbrekunna küllist kokku pia veeränd tuhat inemist, et uma kandi rahvaga kodukandipäiv maaha pitä.

Säändsit kokkusaamiisi olõmi pedänü egä viie aasta takast. Timahava pühendimi kodukandipäävä Eesti juubõli- ja Euruupa kultuuriperändiaastalõ. Et umma kultuuriruumi tukõ, kõnõlimi terve pidu võru keelen ja vardan lehvse võrukõisi lipp.

Alustimi tuuga, et pandsõmi mi kandist kiudutõduisi perride mälestüskivi man kõigi kadunuisi mälestüses palama kündle. Edesi kõnõldi paikkunna inemiisi tegemiisist, pakuti taludõ toodangut ja käsitüüd. Kõkkõ kraami sai ka üten osta. Huvilidsõ saiva kaia küläseldsi kroonikaraamatit ja välläpanõkit aoluust.

Latsilõ näüdäti, midä vanast kotun kässi vaihõl tetti. Tammiku käsitüütalu pand’ Eesti 100. sünnüpäävä avvus vällä sada paari sukkõ. Tuuma lambakasvatustalu näüdäs’ ummi lambit ja tallõkõsõ olliki latsi jaos kõgõ suurõmb tõmbõnumbri.

Õdagu joosul sai kullõlda lõõdsakuninga Ojasaarõ Toomasõ ja tä opilasõ Hordo Kertu pillimängu, kaia Harjumaa segärühmä Kapak rahvatandsõ ja noid ka oppi. Tegemiisi, võistluisi ja mängõ jakku egän iän huviliidsilõ ja ütitselt süüdi EV100 sünnüpäävätorti. Simmanil tandsiti Wismari Poistõ pilli perrä.

Võtsõmi pästeammõdi hoiatust suurõ tulõohu kotsilõ tõsitsõlõ ja tuld seokõrd palama es panõ. A õdagunõ väiku vihm oll’ piduliidsile peris värskendüses.

Aituma kõigilõ, kiä kodukandipääväst ossa võtsõva ja mi ettevõtmist tugõsiva!

Visseli Malle


Tammiku talu tõi EV100 avvus näütüsele sada paari sukkõ. Pilt eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit