Kapellil Kõhukesed sai õkva valmis video vahtsõst laulust, mille päälkiri om «Pulga Jaani Sangastõ polka». Muuvi (muusigavideo) edimäne ettenäütämine om 19. põimukuul Mamastõn lõõdsasimmanil.

Sangastõ polka om lõõdsamängjide jaos ummamuudu klassika. Tollõ üte, teedä-tuntu variandsi om kokko poimnu Kikka Karl. A ütel hääl pääväl jõulukuul 2019 andsõ säsüvõrokõnõ Pulga Jaan lõõdsakuningalõ Ojasaarõ Toomalõ teedä, et timä om Sangastõ polkalõ võrokiilse sõna tennü.

Lõõdsakuning pruuvsõgi sõnnu viisi sisse säädi, a häste es tulõ vällä. Üten bändiseldsilidse Kaha Kaidoga võeti päts leibä ja jupp vorsti üten ja minti sõnnu luuja mano seletüst otsma. Kuun saigi selges, et «Pulga Jaani Sangastõ polka» viisi seen saava kokko kats luku: pääle Sangastõ polka viil lugu «Lõõtspill nal’atas».

Nüüd es jäetä ettevõtmist inämb poolõlõ. Kaha Kaido ütel’, et kuna rahvatandsja olli koroona peräst pikält koton istnu ja näide jala süüdi, sis tull’ mõtõ seolõ luulõ üts lustilinõ video tetä. Edimält mõtõldi Mamastõ küläplatsi pääl vaban õhun kinä suvõõdagunõ hõiskaminõ linti võtta, a ilm es lasõ tuud plaani ello viiä.

Käüki läts’ plaan B: Kiuma külän olli üten talon ildaaigu suurõn kilemajan kunstmuro pääl pulma maaha peetü ja saigi kõik valguspark ja muu tarvilinõ tehniga sääl üles säetüs. No läts’ edimädsest õdagutunnist pikält üle kesküü vällä, a lugu sai nii-üteldä purki ja tandsja kah sällä likõs. Nigu oll’gi plaanitu.

«Ega mi taad muidoki õnnõ tegemise peräst ei tii. Mõtlõmi, et võissi olla üts laul, mis om uma, kon mi ei tii tõisi perrä,» tekk’ Kaha Kaido kokkovõttõ. Teemä poolõst mahus lugu Pulga Jaani igihall’a «Tulõ aga tulõ!» kõrvalõ. Aig om iks tuu sõgluja, kas vahtsõnõ polka saa sammamuudu rahvalaulus.

Kabuna Kaile


Sildoja Raivo, Ojasaarõ Toomas, Kaha Kaido ja Saare Ivari omma puudrikõrra nõna pääle saanu ja muuvi ülesvõtminõ või pääle nakada. Kabuna Kaile pilt

Kõhukesed: Ojasaarõ Toomas, Kaha Kaido, Sildoja Raivo, Saare Ivari.
Video «Pulga Jaani Sangastõ polka» hääs teivä kuuntüüd: liikmisõ säädjä ja tandsujuht Ilvese Tiina; kaamõramiis ja video säädjä Marga Janek; Võro, Põlva ja Tarto maakunna tandsja; kapell Kõhukesed.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit