Tõsõ ilmasõa aigu sai Võro vanaliina osa kõvva hätä. Inämbüs puumajju palli är. Ildampa kraamiti varõmõ är ja maa säeti valmis vahtsidõ majju ehitämises. Egäle poolõ ehitüstüüga es jõuta, sinnä tetti ilokujokõisiga muroplatsi.

Kah’os häädü ka turuplatsi vastan olnu Songi Samueli raamadupuut-trükükoda (Jüri uulits 14). Päält tuu maja varõmidõ kraammist tetti sinnä kinä muroplats, kohe panti pistü mõtskitsõ kujo. Uusi Hillar omgi üles võtnu seo paiga 1950. aastagal.

Tuul aol kerkü säändsitsammu ilokujokõisi mitmõhe paika. Ka Võro liinan oll’ uma jänes, ildampa tetti ijäkahruga purskkaiv, Kubijal oll’ kahr jne.

1959. aastagal tull’ mõtskitsõl umast paigast siski är minnä, selle et seo platsi pääle naaú Võro MEK ehitämä 32 kortinaga elomajja. Tuu sai valmis 31. urbõkuul 1961.

Mõtskitsõkõnõ kolisi ümbre parhilladsõ Võromaa muusõumi ette, kon no om Katariina II kujo. Tuud om nätä Kähri Garonne tettü pildi pääl. Muusõumi ette tetti tälle hää platsikõnõ kivve ja lille kesken, et ei tulõs jäl ärminemise tujjo. Kõrralik aidki sai ümbre. Mõtskitsõkõnõ rõõmust’ Tamula söögimaja küläliidsi ja Tamula järve viirde minejit.

A siski löüdse tä võimalusõ säält är minnä. Kuna ja kohe? Äkki kiäki tiid?

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pildi omma peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit