Inne valimiisi tetäs kipõstõ kehväste olnuid asjo kõrda.

Olnu valiimisi inämb, saanu vast kõik murrõ är klaaritus.

Valimisõ omma umbõ hää.

Ei usu joht, et päält noid vai tõisi valimiisi elo kõrraga parõmbas vai kehvembäs lätt. Tuu iist inne valimiisi om nätä, kuis tegeläse, kes «pumba man» istva, tegevä kõik, et perän kõnõlda: «Näet, mis mi kõik olõ är tennü! Ku tahati, et nii edesi lätt, sis ankõ uma helü meile!»

Kõnõldas, et üle Eesti käävä suurõ teie ja maio ehitüse. Ma tuust suurt ei tiiä, liigu õnnõ Võron ja Tarton. Ja naidõ katõ liina vaiht, bussiga. Teno Tarto-Põlva tii remondilõ olõ saanu sõita kolmõ tiid pite: 1) harilik Tarto-Põlva-Võro tii, 2) jupp vanna postitiid Liiva kõrdsi mant Karilatsi, säält läbi Kuurvere Põlvalõ ja edesi, 3) Tartu-Sabõrna-Põlva-Võro.

Postitii om ülepää mu lemmiktii ja säält kaolt Võrolõ saa õnnõ kõrra päävän, säändsel aol, miä mullõ ei passi. Sabõrna-Põlva vaiht olõ ma elon inne vast õnnõ kõrra sõitnu. Maru huvitav om aknõst vällä kaia. Kõik teno valimiisilõ. Harilikku Tarto-Põlva tiid sõit kah maru tassa, buss sais mitmõ kotussõ pääl, saa nii Võromaad ku Kamja kihlkunda nätä. Teno valimiisilõ!

Kitetü olku valimisõ!

Jovva Võro bussijaama, sääl om jalamiihil üts tsiht, kost hariligult kuiva jalaga üle ei päse – ku tahat bussiplatsi päält õkva Korõli silla mano vana Tarto tii pääle saia. No om nätä, et sääl asi edesi liigus, peris õkva ei saa, a inämb suurt tsõõri piä-i kah ette võtma.

Kitetü olku valimisõ!

Hää külh, jõudsõ Tartolt Võrolõ ja no ma kõnõlõgi tuust, mille peräst ma olõ tahtnu jo mitu kõrda liinavalitsustõ vai ajalehele vai kellele kirota (a laiskus om must kõvõmb tegeläne). Ja õnnõ teno valimiisilõ ma no ei õiõnda, a KITÄ.

Kitetü olku valimisõ!

Ku tuu Petseri uulidsa pikendüs tetti Kapstamäe ala kaubamaja mano, jummal tiid mitu aastakka tagasi, sis kaivõti üles Kapstamäe alomanõ viir, perv nii järsus, nii et mäest allaminek ja ülestulõk oll’ paras vast BMX-rattamiihile, a mitte vannulõ inemiisile, kiä Kapstamäelt puuti käüvä. Jah, määnegi käsipuu panti kah, a erosiuun sei maa mõlõmbalt puult tuud är, nii et käsipuuni kuigi es päse, süvvä kraavi olli vaihõl. Mu uma vanõmba omma sääl aastit roninu, olõ sääl esi jumala võõrit vannu inemiisi avitanu. Olõ nännü, ku sääl omma noorõki inemise persile sadanu. Ja no om tuu jama läbi. Kõik teno valimiisilõ.

Kitetü olku valimisõ!

P.S. Valima ma muiduki lää, ei tiiä viil, kedä. Ja ma vali Tarton, nii et minnu periselt nuu Võro liina ja Võromaa ehitüse ja arõndusõ nigunii suurt ei mõota.

A. I have a dream.

Talvõl võinu tulla viil määndsegi väiku valimisõ. Ku sinnä Kapstamäe nõlva pääle pandas liivatönn, sis ma vast kirotanu hinnäst Võro liina sisse ja lännü valima tönnipandja partei puult. Selle et tuu nüüt maaha pant kiviparkett lätt kõvastrambidu lumõga maru nilbõs ja kõik vana jandal lätt edesi.

Sis viil. Istmise penke piässi mano tegemä, vähembält marsruudil Kapstamägi-keskliin.

Säändsit marsruutõ om Võro liinan nigunii viil, a ma kõnõlõ õnnõ tuust, kon ma uma silmäga olõ nännü, et vana inemine piät vahepääl puud kallistama, et päält tuud sada miitret edesi kõndi joudnu.

Selgele omma mu Kapstamäe jm hädä õnnõ tükükene suurõ Võro liina as’ost. A parhilla ma näegi egäl puul massinit ja ehitüsmiihi. Ergo – olnu inämb valiimisi, saanu kõigi tõisi murrõ kah är klaaritus.

Kitetü olku valimisõ!


Valpri Valdo,
rahvaluulõ kogoja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit