Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

14. kiri. Jalgrattaga liikmisõ võlu ja valu

 
Jalgrattaga sõitminõ mullõ väega miildüs, seo tunnõ, kuis tuul vihises kõrvun ja hiussõ lehvise tuulõ käen. Olõ-i ülearvo kipõ, a ka ülearvo aiglanõ sõiduriist. Ratta päält saa nuhuta ümbreolõvit hõngõ, kullõlda helüsit ja nätä värme. Autoga sõitõn om tuud kõkkõ väega veidü. Auton lihtsäle ei jõvva ossa saia ümbreolõvast ja piät ka rohkõmb tõisi liikjide perrä kaema.

Ma imehtä, et Võro liinan om noid, kiä rattasõidust mõnno tundva, perädü veidü. Om kül väiku liin ja vahemaid piaaigu olõki-i, a inemise, kiä eläse liinan, tulõva õdagu vällä kinno, kohvikulõ vai keeletunni parõmba meelega iks autoga. Või-olla om seo nii pall’o sisse harinu mugavus, et ei viisi jalgratast vällä vidämä naada ja täämbädse ao rutulinõ maailm nõud kokko hoitma ekä viit minotit.

Mullõ tege häädmiilt, et Tarton ja Tal’nan saa egält puult jalgrattit lainada. Kõnõlõmada säändsist rattaparadiisest nigu Holland vai Taani.

Sõiduta ratta pääl ka umma katõ-aastast tütärd. Kah’os omma jalgtii Võrol niimuudu ehitedü, et veerekivi omma pia egäl puul, esieränis vahtsidõ teie pääl nii korgõ, et tulõ eräle ratas kinni pitä ja kivi pääle nõsta, et last väega es solgutanu. Sama hädä om ka latsõkäroga sõitõn: egäkõrdnõ käro nõstminõ ja manööverdämine tege tüllü.

Olkõ pääle, et Korõli uja mant Põllu uulidsa pääle minejä tiikene om piaaigu keskliin, om seo õdagu peris kottpümme. Ku edimäst kõrda õdagu sinnä trehvsi, es olõ mul viil rattalampi ja sis sõidi kül õnnõ tundmisõ perrä, hää, et kraavisõitmisõst pässi.

Vast om tuuperäst Võrol nii veidü rattasõitjit, et seo tege säänest tüllü?

Ku tuuga rehkendä, et kliimakatastroof rühk mugu ligembäle, võinu rattaga sõitminõ olla riikligu toega. Näütüses preemiä ja kompensatsiooni tüükotussin noilõ, kiä hinnäst paiga pääle väntäse. Seo võinu lihtsäle olla egä inemise arvosaamisõn süväl seen, et nii hoiami uma õhu puhtamba ja hindä tervembä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit