Neläpäävä, 24. põimukuul käve müüdä Võro liina seltskund kirändüsoppajit Võro maakunna koolõst.

Säänest opipäivä peeti joba katsas kõrd, edimäne reis oll’ kirändüsoppajil 2010. aastal. Tuust aost pääle omma nä läbi käünü kõik Vana-Võromaa kihlkunna ja saanu tutvambas Võromaalt peri kiränige ja naidõ loominguga. Perämädses reisipaigas jäeti Võro liin, kon kõnõldi Adsonist, Raidarust, Ruitlasõst ja tõisist.

Kokko saadi ka Võrolõ elämä tulnu noorõ kiränigu Tammerti Katariinaga (pildi pääl kesken), kiä kõnõl’ umist raamatist ja kirätöiest.


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit