Vanaimäkese, mängke latsiga!

Minnu aijõ kirutama 3.03. Uman Lehen ilmunu jutt, kuis Haani keelepesän prooviti liharõuku, eesti keeli küläkuhja tetä. Mul olõs kah pakku mõni tsill’ukõisilõ mõtõldu mäng. Näütüses võta latsõ mõlõmba käe hindä kätte ja loe:

Lüü kokku, lüü kokku
(lüü käekeisi kah kokku),
kasta kamma, kasta kamma
(teke kässiga taina kastmist),
tii pätsi, tii pätsi
(pätsikese tegemise liigutusõ),
hiidä ahju, hiidä ahju
(tõugakõ pätsikese ahju),
võta vällä, võta vällä
(võtkõ pätsikese hindä poolõ),
murra maitsa, murra maitsa
(murdkõ pätsikene katski),
ampsti!
(mõlõmb käekesega üle latsõ põsõkõisi).

Ku latsi om mitu tükkü kuun ja viguridõga väega ülemeelikus lätvä, om näide jaos «Mooripoja jutt»: «Vanast elli muur, mooril oll’ poig. Mooripojal olli punadsõ püksi jalan. Mooripoig läts’ üle aia hüppämä ja lasksõ püksi täüs. Kes nüüd edimädse sõna ütläs vai naarma nakkas, lakk mooripoja püksi puhtas.»

Nüüt om veitüs aos rahu majan, nikani ku mõni suurõmb lats nakkas näoviguriid tegemä vai väiksembät tsuskma, et tuud naarma vai midägi ütlämä aia. Hääd mängulusti!

Kindma Maimu Valgjärvelt

Kaegõ hommõn ette – 1. aprill!

Ku teid hommõn hanis tõmmatas, sis naargõ nallategijidega üten, selle et naarmine pedi ihun C-vitamiini manu tegemä. A millega ette tulõ kaia, omma egäsugutsõ libauudissõ.

Aastit tagasi kirutõdi üten 1. aprilli maakunnalehen, et ütte alõvikõistõ ehitedäs Ameerika muudu pilvelahkja, et sis saava inemise pallu korteriid ja säält viimätse kõrra päält om illus luudust kah kaia. Mõnõ aasta peräst nakati tuud maakunda tutvustavat raamatukõist vällä andma… ja tuu udujutt oll’ sinna käsikirja tõõmeeli sisse võet! Inemine, kiä nuid kirätöid enne trükmist üle lugi, ütel’ külh ütele as’amehele, et jätke taa välla, aga õks läts’ sisse ja pia viil suurdõ ja tähtsäde aastaraamatudõ kah.

Nõlvaku Kaie, Mehkamaalt peri

Trahvisäädüsest

Kuuli raadiost, et riigikogo võtt vasta säändse säädüse, et inemise piät nakkama kõik säädüsi rikma. 10 miljonni eurot trahvirahha tulõ aastaga kokko tiini, a ku kõik omma kuulõka, sõs jääs riigieelarvõn rahha puudu. A mito kõrda ja määnest säädüst ma rikma piä? Vast saadõtas valitsusõst tuu kottalõ papõr kodo, mudo unõhta viil är ja sõs saa tuu iist trahvi, et säädüst es riku.

Muda Mari (kirotaja nimi om teedä)

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit