28.01.2017 nakkas Hiina kalendri perrä verevä tulikikka aastak

Võromaa nimmi seen om kikas väega tähtsä elläi. Tuu tulõ tuust, et inemist, ütte uhkõt ja horkvalla meesterahvast om hää võrrõlda kikkaga.

Päämidselt omma kikkaga köüdedü inemisenime, noist omma saanu talunime, luuduskotussidõ nime ja muud. Ku võrrõlda Soomõga, sõs sääl om sõna kukko ‘kikas’ nimmi seen pall’o veidemb levinü. Soomõ kotussõnimmi seen omma selgelt harilikumba mõtsaeläjide nime. A meil Võromaal om tervelt 28 talonimme Kikka.

Kikka külä om Verioramõisa külle all. Suurõmbist kotussist omma teedä viil Kikkaoja külä Tsooru kandin, Piirikikka Karulan Taheva valla piiri pääl ja Kikkoja Mehkamaal.

Inemisenimmiga omma köüdedü ka luudusnime, nt Kikkamägi, Kikkasaar, Kikkakunt, Kikkaorg jt. Kikka-nimeliidsi om elänü mitmõ jõõ veeren, nii om mitu kotust Kikkasild ja üts Kikka purrõ.

Üts kotussõnimmi tüüp om köüdet õkva luudusõga. Tuu om sääne mäehari, kon pääl kasus harvuisi suuri puid. Soomõn ja Karjalan kutsutas säänest kotust tihti Kukonharja, ka Räpinäl Verioral om Kikkahar’a mõts ja mõtsavahikotus. Muial Eestin säänest kotussõnimme ei trehvä.

Perenime Kikas vai Kikkas kandjit oll’ Eestin 2016. aastal 1069. Lisas viil 20 perenimme Kikka. Perenimega Kukk tuu muiduki ei võistlõ, tuu nime kandjit oll’ 2453. Mõni Võromaa perekunnanimi Kukk või olla tulnu ka kuku vai kuka (käbi) nimetüsest. Tuud näütäse är ka põhilidsõ Setomaa perekunnanime Kukka (47). Illos Setomaa perenimi om ka Kikkatalo (20).

Eesti hingekirän om ka 255 Petuhhovi-nimelist esi kiräpilten. Perenimmist Haan (71) ja Aan (127) om suurõmb osa peri saksa keele sõnast kikka jaos Hahn, harilikust perenimest. Läti keelen om kikas gailis, a gailītis ‘kikkakõnõ’ om perekunnanimmin viil harilikumb. Lätist peri nimi Gailit om parhilla 28 Eesti inemisel.

«Rikas nigu Riia kikas,» oll’ vanast kombõs üteldä. Riia kikas om muiduki Riia Piitre kerigu torni kullanõ kikas.

Riia perrä omgi Liivimaa kerikide tornõn nätä rohkõmb kikast, Põh’a-Eestin omma iks risti. Vanal-Võromaal om kikas Urvastõ, Vahtsõliina, Harglõ, Põlva ja Räpinä kerigu torni otsan.

Piitre nimega lätt kikka ku herätäjä tähendüs kokko joba Piibli perrä. Olõ-i sis imeht, et ka harilikku kanakar’a ülembät kutsutas sakõstõ nimega Piitre, Pet’ka vai Petruska.

Saarõ Evar, nimeuurja

Urvastõ kerigu torni kikas.
Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit