Minevä nätäl peeti Verskan 22. üleriigilist nuuri kiilpillimängjide ja -oppajidõ suvõlaagrit.

Timahava oll’ laagrin 130 nuurt kiilpillimängjät üle Eesti ja välämaalt kah. Vanalt Võromaalt olli osalidsõ Põlvast, Võrost ja Räpinäst. Laagrin teivä latsiga tüüd 28 oppajat. Päält pillioppusõ kullõldi loengit, käüti ekskursioonil ja tsuklõman.

Pilt om tettü laagri lõppkontsõrdil Põlva kultuurikeskusõn, kon saal oll’ puupistü rahvast täüs ja nuurilõ talendele plaksutõdi kõvva. Kiilpillilaagrit omma aastit iist vidänü Arundi Tiina-Mai, Murdvee Niina ja Välja Kaido.


Kõivupuu Marju pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit