4. radokuu pääväl (04.02.2017) om Vana-Võromaa kultuurikuan (Katariina allee 11) keele herätämise päiv.

Kõnõlõsõ Soomõ keeletiidläse, väikeisi kiili uurja. Pasaneni Annika kõnõlõs tuust, kuis keelepesä kiilt ello herätäs, ja tuust, kuimuudu keelepesätüü tugõ väiku keele alalõhoitmist; mändse keelepesä omma Soomõn ja Vinnemaal. Tä and ka nõvvo, kuis Võromaal keelepesätüüd parõmbalõ kõrralda.

Saarikivi Janne kõnõlas kiili opmisõst ja mõistmisõst, kats- ja mitmõkeelisüsest, kiili häömisest ja alalõpüsümisest.

Teedüs: mariko.faster@wi.ee, tel 5621 3177.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit