Teppo Augusti lõõdsatalo om vällä kuulutanu vahtsidõ lõõtspillilukõ konkursi «Ummamuudu lugu».
Konkursilõ oodõtas traditsioonilidsõn lõõtspilli stiilin pillipallo.

Konkursiga tahtva kõrraldaja anda lõõdsalukõ tegijile võimalusõ uma loomingu näütämises ja saia vahtsõt lõõtspillirepertuaari.

Konkursist ossa võtmisõs tulõ hindäst 25. rehekuus teedä anda. Ligembät teedüst saa kaia internetist aadrõssi lootsatalu.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit